Lifechek Diyabet Ürünleri / TD-4360

Smart Kan Şekeri Ölçüm Stribi

Lifechek Smart TD-4360 Kan Şekeri Ölçüm Stripleri; Lifechek Compakt TD-4283, Lifechek Pro TD-4277 ve Lifechek Stick TD-4287 Kan Şekeri Ölcüm Sistemleri ile birlikte kullanılmak üzere, evde kendi kendine ya da bir sağlık profesyoneli tarafından kan glukoz değerlerinin ölçülmesi için tasarlanmıştır.

Smart Kan Şekeri Ölçüm Stripleri, yeni nesil güvenilir GDH-FAD enzim sistemine sahiptir ve 0,5 μL minimum kan hacmi ile çalışır.

Lifechek Diyabet Yönetim Programını (exe) indirmek için tıklayınız

Cihaz Saklama/taşıma koşulları: -20oC ~ 60oC arasında, %95 bağıl nemin altındaki koşullarda
Strip Saklama/taşıma koşulları: 2oC ~ 32oC arasında, %85 bağıl nemin altındaki koşullarda
Ölçüm birimi: mg/dL
Ölçüm aralığı: 20 ~ 600mg/dL

Doğruluk

Diyabet uzmanları, ISO 15197-2013 performans kriterlerine göre glukoz konsantrasyonları 100 mg’dan düşük olduğunda, şeker ölçüm cihazlarının referans aralığa göre ±15 mg/ dL, 100 mg’a eşit ve büyük olduğunda, şeker ölçüm cihazlarının referans aralığa göre ±%15 standart sapma aralığında sonuç vermeleri gerektiğini belirtmektedir. Aşağıdaki tablolar referans aralık olarak ±5, ±10 ve ±15 alındığında Lifechek smart test stribininin ISO kabul kriterlerine göre performans yüzdesini göstermektedir. Tablo, YSI2300 Referans Method Sonuçlarına kıyasla Lifechek Smart test stribinin ne derecede performans sergilediğini görmek için 160 hastada yürütülmüş bir çalışmaya dayanmaktadır (Her hasta toplamda 6 kez test edilmiştir =960 test sonucu).

Lifechek smart test stribi ile yapılan ölçümlerin %99.8’i ISO doğruluk sınırları içerisindedir.

100 mg/dL’den düşük glukoz konsantrasyonu için doğruluk sonuçları

Referans aralığı ±5 mg/dL alındığında Referans aralığı ±10 mg/dL alındığında Referans aralığı ±15 mg/dL* alındığında
%78.8 (246/312) %99.7 (311/312) %100 (312/312)

100 mg/dL(5.55 mmol/L)’ye eşit ve daha büyük glukoz konsantrasyonları için doğruluk sonuçları

Referans aralığı ±5 mg/dL alındığında Referans aralığı ±10 mg/dL alındığında Referans aralığı ±15 mg/dL* alındığında
%65.9 (427/648) %95.2 (617/648) %99.7 (646/648)

34 mg/dL ve 522 mg/dL aralığındaki glukoz konsantrasyonları için doğruluk sonuçları

Referans aralığı ±15 mg/dL ya da ± %15 alındığında
%99.8 (958/960)

*ISO 15197: 2013 Kabul kriterleri : Glukoz değerlerinin hepsindeki %95 farklılık (örn. YSI2300 referans değerlerinden Lifechek Smart test stribi’nin glukoz değerlerinin çıkartılması) 100 mg/dL’den küçük glukoz konsantrasyonları için ± 15mg/dL, 100 mg/ dL’ye eşit veya daha büyük glukoz konsantrasyonları için ± %15 sınırlarında olmalıdır.

0.5 µ Kan Hacmi
GDH-FAD Enzim Sistemi

Lifechek Diyabet Ürünleri

 

TD-4283

Compact Kan Şekeri Ölçüm Sistemi

TD-4277

Pro Kan Şekeri Ölçüm Sistemi

TD-4287

Stick Kan Şekeri Ölçüm Sistemi

TD-4360

Smart Kan Şekeri Ölçüm Stribi

İnsülin Taşıma Çantası